Per Fernhagens hemsida

HEM    HOME (english)    CV    AKTUELLT    BILDGALLERI    BILDGALLERI 2    KONTAKT

Medlem i:
KRO (Konstnärernas RiksOrganisation)
IAA (International Association of Art)

Atelje Kärraborg
Kärravägen 69
432 95 Varberg
Tel 0340-623100
Mobil 073-0989461

Välkommen att kontakta mej

Den aktuella konsten är figurativ
Varför?
Den är livet självt, den moderna, pulserande, darrande, dynamiska livet, som endast konsten med sin sensibilitet kan fatta och förverkliga.

Konstnärens uppgift är att lämna sitt budskap, sitt vittnesmål helt och odelat till kollektivet och eftervärlden. Om medmänniskorna vill ta emot detta budskap eller inte är av underordnad betydelse. Det finns och kommer alltid att finnas ett antal som är mottagliga för detta budskap.

Det rör sig inte om att plocka former och avsätta dem på ett estetiskt sätt på en yta. Att skapa liv, att ge universum, den verklighet som är den samma verkligheten inom människan, åt kollektivet. Att av de miljoner möjligheter som finns i det okända ta fram det som den inre nödvändigheten framtvingar och förverkliga detta.